Gói thành viên M-art

Với gói thành viên M-art, bạn sẽ chủ động trong việc sử dụng những hình ảnh sản phẩm, dịch vụ… để tiếp cận khách hàng hiệu quả nhất

 

Testimonials

“Từ khi sử dụng gói thành viên M-art, hình ảnh nhận diện của Koro.love đẹp lên hẵn”

Hồ Hoàng Gia
Digital Manager
Koro.love

 

 

Chuyên nghiệp và luôn có trách nhiệm

Andy Vu
Marketing Manager
The American School

Gói Business

Đảm nhiệm vị trí thiết kế trong doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu mong muốn sở hữu thiết kế viên chuyên nghiệp với thời gian linh động.

– Không giới hạn thiết kế
– Không giới hạn chỉnh sửa
– Không giới hạn hình ảnh thương mại
– Bố trí designers phù hợp với từng thiết kế
– Gửi toàn bộ file thiết kế khi bạn có yêu cầu
– Thời gian phản hồi thiết kế: 72 giờ (*)

Lưu ý: Chỉ dành cho 1 nhãn hàng

Gói Enterprise

Xử lý khối lượng công việc gấp đôi gói Business, phù hợp cho doanh nghiệp chú trọng xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và lâu dài.

– Không giới hạn thiết kế
– Không giới hạn chỉnh sửa
– Không giới hạn hình ảnh thương mại
– Bố trí designers phù hợp với từng thiết kế
– Gửi toàn bộ file thiết kế khi bạn có yêu cầu
– Thiết kế branding (không bao gồm logo)
– Thiết kế website (không bao gồm coding)
– Thời gian phản hồi thiết kế: 24 giờ (*)

Lưu ý: Không giới hạn nhãn hàng

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share