Gánh

Restaurant

Location Hồ Chí Minh
Role Branding
Year 2019

Lúc đó anh Khoa có kể M-art nghe câu chuyện về “Gánh nem nướng của Ngoại là chiếc thảm bay đưa anh đến giấc mơ hiện tại”. Anh nói với chúng tôi rằng bà đã vất vả sớm hôm để nuôi nấng anh được thành tựu như hiện tại. Không hiểu sao khi nghe câu chuyện như vậy, M-art cảm thấy hình ảnh bà anh khi đó thật đẹp …

The Challenge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

The Solution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share